Timebestilling:

Lege        57 62 97 00
Jordmor (resepsjon)  57 62 97 20

Gravide må ta med urinprøve og helsekort ved kvart besøk hos lege/jordmor.

Jordmor har kontortid kvar dag og tilbyr alle svangerskapskontrollane.

Kommunen har eit vaktsamarbeid for jordmortenesta med Leikanger og Luster kommune.
Det er jordmor på vakt 24 timar i døgnet.
 

Foreldre- og fødselsførebuande kurs

Sogndal helsestasjon arrangerer foreldre- og fødselsførebuande kurs 4-5 gonger i året.
Kurset er fordelt over 3 kveldar og varer i ca. 2 timar. Fagpersonar på kurset er jordmor, fysioterapeut og helsesøster. Jordmor er ansvarleg for kursa.