Prisar 2019
Eigenbetaling  Pris
Døgn-/månadspris pr. plass i institusjon 2850/86685
Langtidsopphald jf eigen betalingsforskrift
Fribeløp før berekning av vederlag 8400
Korttidsopphald i institusjon (inntil 60 døgn pr. år) 165
Dag-/nattopphald i institusjon 85