Vassmålar med
diam. Inntil mm
Målarleige
m.gjenger/flens
Adm.kostnad Sum
målar/adm.
<32 150 351 501
<40 323 351 674
<63 623/1.550 351 1009/1901
<75 1.811 351 2162
<110 2.134 351 2481
>110 3.739 351 4080