Planen føreslår aktuelle skogsvegtrasear innanfor ulike dekningsområder i kommunen. Kvart dekningsområde har ein tabell som viser mellom anna ressursar og lønsemd. Kaupangerområdet er ikkje teke med i denne planen.

Planen viser og ein oversikt over flaskehalsar på offentlege vegar.

Utarbeiding av planen er utført av den kommunane skogforvaltninga og der innspel har komme inn etter ulike grendamøter.
 
 
Send innspel til planen til postmottak@sogndal.kommune.no innan 15. oktober.