Dei skal ha tilbod om den somatiske og psykiske helsehjelpa som dei treng.