Tenesteleiar helsestasjon og jordmorteneste:
Anita Andersen Orrestad
E-post: anita.orrestad@sogndal.kommune.no

Leiande helsesjukepleiar:
Elin Henjesand Kvam

E-post: elin.kvam@sogndal.kommune.no

Besøksadresse:
Plassen 2
(Sogndal helse- og omsorgssenter, 2. etasje)

Opningstid i ekspedisjonen:
Måndag, tysdag, onsdag og fredag kl 08 - 15
Timebestilling: tlf 57 62 97 20

Jordmor er tilgjengleg på tlf.:
Kvar dag kl 11.00 - 11.30
57 62 97 26

Helsestasjon for ungdom - HFU - er eit gratis tilbod til ungdom under 20 år som bur i Sogndal.

Helsestasjon for unge vaksne - HUV - er eit samarbeidsprosjekt mellom Sogndal kommune og studentsamskipnaden og er eit gratis tilbod til unge vaksne i aldersgruppa 20 - 25 år som bur i Sogndal.