Tenesteleiar helsestasjon og jordmorteneste:
Anita Andersen Orrestad
E-post: anita.orrestad@sogndal.kommune.no

Leiande helsesjukepleiar:
Elin Henjesand Kvam

E-post: elin.kvam@sogndal.kommune.no

Besøksadresse:
Plassen 2 (2. etasje SHOS)
6856 Sogndal

Opningstid i ekspedisjonen:
Måndag, tysdag, onsdag og fredag kl 08 - 15.00
Timebestilling: tlf 57 62 97 20

Helsesekretær
Tordis Uglum Henjum
Tlf: 57 62 97 20
tordis.henjum@sogndal.kommune.no

Helsesjukepleiar Mobil Epost
Cindy Litlabø 99 28 61 22 cindy.litlabo@sogndal.kommune.no
Margrete Ølmheim Husum 99 28 61 20 Margrete.Husum@sogndal.kommune.no
Linda Habbestad Skorve 41 56 12 55 linda.habbestad.skorve@sogndal.kommune.no
Birgit Neset 99 28 61 21 birgit.neset@sogndal.kommune.no
Elin Henjesand Kvam 99 28 61 16 elin.kvam@sogndal.kommune.no
Lise Uglum Iversen 99 28 61 24 lise.iversen@sogndal.kommune.no
Sigrun Dale 99 28 61 34 sigrun.dale@sogndal.kommune.no
Laila Årøy 99 28 61 25 laila.aaroy@sogndal.kommune.no
Wenche Sollid 99 28 61 23 wenhce.sollid@sogndal.kommune.no

 

Jordmor Telefon
Anita Andersen Orrestad 57 62 98 78
Ellen Marie Kynningsrud 57 62 97 26
Åse Storegjerdet 57 62 98 80
Jannicke Hove Orrestad 57 62 98 81

 

Jorunn Aa Albretsen barnefysioterapeut 99 28 61 27        jorunn.a.albretsen@sogndal.kommune.no
Åsmund Rygg helsestasjonslege 57 62 97 20  
Kari Holen Loftesnes              skulelege 57 62 97 20