Gebyr for graving i offentleg veg er kr 4 978.

Gebyret dekkar eventuell synfaring, verifisering og handsaming av dokumentasjon.