Kommunen gir graveløyve på grunnlag av opplysningar om kablar eller røyr i grunn. Søkjar må innhente oversyn om kablar eller røyr i bakken frå Sognekraft , Geomatikk og Sogndal kommune. Graveløyve vert gitt etter at kablar og røyr er påvist i terenget. Dette for å unngå unødig skade på el.- og telekablar, kommunale VA-ledningar m.m. 

Søknad om graveløyve

Med søknadskjemaet skal følgja kart over graveområdet, helst ledningskart for VA-nettet.