Det er opna for jakt på hjort i Sogndal kommune, organisert i jaktvald. Nye vald og endring i eksisterande vald skal godkjennast av kommunen. Søknadskjema underskrivast av alle grunneigarar som er med i valdet samt av valdansvarleg.

Godkjenninga gjeld til den vert oppheva. Godkjende vald vert tildelt fellingsløyve på hjort kvart år utan eigen søknad. 

Søknadsfrist 15. mai