Kulturminneplanen for Sogndal kommune tek utgangspunkt i dei gamle ferdselsårene som er tilrettelagde eller merka som stiar i turkartet.