Frivilligsentralen skal vere

  • ein sentral møteplass for frivillig arbeid i kommunen
  • ein brubyggjar og koordinere frivillig innsats i samarbeid med frivillige lag og organisasjonar, institusjonar, kyrkja, flyktningane, alle skulane i kommunen og næringslivet
  • eit bindeledd mellom dei som ønskjer å yte og dei som ønskjer å ta imot ein ubetalt innsats i lokalmiljøet
  • vere eit tillegg til offentleg verksemd og ikkje formidle betalte tenester

Frivilligsentralen i Sogndal er eigd av Sogndal kommune.

Kontaktinfo

Besøksadresse: Kulturhuset, 2. etasje
Postadresse: Postboks 153, 6856 Sogndal

Dagleg leiar: Åge Vedvik
telefon 99 28 60 17
epost frivilligsentralen@sogndal.kommune.no