Nokre gonger er det foreldra som i samarbeid med barneverntenesta bestemmer at eit barn skal bu i fosterheim. Andre gonger er det Fylkesnemnda for barnevernsaker som avgjer dette etter forslag frå barnevernet.

Fosterheimtenesta i Sogn og Fjordane