Sogndal kommune byggjer ny 7 avdelings barnehage i Fosshagen. Barnehagen skal bli innflyttingsklar i august 2020.

Begrepet utdanningsbarnehage byggjer på tanken om at viktige deler av utdanninga skjer i yrkesfeltet gjennom praksisperiodar for studentane. Utviklinga av kvaliteten i utdanninga og kvaliteten i barnehagesektoren er difor gjensidig avhengig av kvarandre. Nærleiken mellom barnehage i Fosshagen og Høgskulen gir gode høve for eit slikt samarbeid med eit tverrfagleg fokus som vil styrkje både barnehagen og utdanninga. Utdanningsbarnehagen skal vere ein tilrettelagt undervisingsarena for barnehagelærarutd, og for det tverrfagelge fokuset innan ulike utdanningar.

 

Planomtale

Teikningar