Feie- og tilsynsavgift 2019

Teneste Satsar   
Feiing kvart år, tilsyn 4. kvart år 675
Feiing 2. kvart år, tilsyn 4. kvart år 405
Feiing 4. kvart år, tilsyn 4. kvart år 275