5-6 –åringar/førskulebarn:
 • Foreldre/føresette fyller ut helseopplysingsskjema og får informasjon om rutinevaksinasjonar og kontrollar i skulealderen.
 • Samtale mellom helsesøster, barn og foreldre/føresette om søvn, kost, aktivitet, venner og trivsel i barnehagen og heime.
 • Kontroll av syn, hørsel, vekt og høgde.
 • Legeundersøking (som ved 3 år alder).
1.klasse:
 • Helsesøster deltek på foreldremøte : tema skjermtid, grensesetting og innarbeiding av gode vaner. Informasjon om skulehelsetenesta.
 • Grov-/finmotorisk vurdering ved fysioterapeut i gruppe på skulen.
2.klasse:
 • Tetravac (vaksine mot polio, stivkrampe, difteri og kikhoste)
3.klasse:
 • Utdeling av helseopplysningsskjema og tilbod om samtale til dei elevar og føresette som ynskjer det.
 • Måling av vekt og høgde.
4.klasse:
 • Tannhelse og kosthald. Undervisning i lag med tannpleiar.
5.klasse:
 • Pubertetsundervisning.
 • Foreldremøte: Tema pubertet, sjølvbilde, gode grenser/rutinar og skjermtid.
6.klasse:
 • Utdeling av helseopplysningsskjema og tilbod om samtale til dei elevar og føresette som ynskjer det.
 • Vaksine mot raude hundar, kusma og meslingar (MMR).
 • Informasjon i klassen om skulehelsetenesta og tilgjenge. Undervisning om tema ; trivsel heime og på skulen, venner, kost, søvn, sjølvbilde og fysisk og psykisk helse. Korleis tar ein vare på seg sjølv.
 • Foreldremøte for helsesøster på Kvåle skule: Tema avtales med kontaktlærer.
7.klasse:
 • HPV-vaksine til jentene.
8.klasse:
 • Utdeling av helseopplysningsskjema og tilbod om samtale til dei elevar og evt føresette som ynskjer det.
 • Måling av høgde og vekt
 • Foreldremøte med informasjon om helseskjema og vekt / høgdemåling. Evt andre tema ut frå behov.
9.klasse:
 • Informasjon i klassen om skulehelsetenesta og tilgjenge.
10.klasse:
 • Boostrix- Polio (vaksine mot polio, stivkrampe, difteri og kikhoste).
 • Samlivsundervisning.
 • Helsesøster deltek på foreldremøte : tema skjermtid, grensesetting og innarbeiding av gode vaner. Informasjon om skulehelsetenesta.
 • Grov-/finmotorisk vurdering ved fysioterapeut i gruppe på skulen.