Ladestasjon for El-bilar

 • Trudvang skule (sentrum)
 • Parkaksen (sentrum)
 • Sogningen P-tak (Amfi Sogningen)
 • P-hus Lines (Fosshaugane)
 • P-hus Kvåle (Fosshaugane)
 • Kvåle skule (Fosshaugane)
 • Storhallen v/hovudinngangen (Fosshaugane)
 • Sjøkanten
 • Møllevegen (Nedrehagen) U1 og U2
 • P-hus Sogndal helse- og omsorgsenter

For å få tilgang til ladestasjonane må du ha eigen nøkkel. Denne får du ved å henvende deg til tenestetorget. (Depositum kr 1000) 

Hurtigladestasjonar

 • Utanfor Amfi Sogningen (Hovevegen 6) finst det hurtigladestasjon.
 • I Fjærland er det ladestasjon hjå Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten.
   

Korleis du ladar, teknisk info og prisar finn du på nettsida Grønn kontakt.
Grønn kontakt sin ladeapp er tilgjengeleg på AppStore og Google Play.

Bubil

Me har ikkje særskilde parkeringsplassar for bubilar.  I utgangspunktet skal eit køyretøy plasserast innanfor merka område, og dei fleste bubilar vil kunne få plass på ein normal parkeringsplass. Det er og eit alternativ å parkere på fleire parkeringsplassar mot at ein kjøper biletter til alle parkeringsplassane som vert nytta.