Sogndal kommune skal dei næraste åra ta imot fleire einslege mindreårige flyktningar. Tenestetilbodet er organisert som ein eigen avdeling hjå Sogn barnevern.