Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for utviding av skulen og tilrettelegging for vitensenter. Planområdet er om lag 19 daa. Det er halde oppstartmøte med kommunen den 12.12.18. Planarbeidet er vurdert til ikkje å falle innanfor verkeområdet til forskrift om konsekvensutgreiing.

Innspel til varsel om oppstart av planarbeidet kan sendast til Norconsult AS, Campus Fosshaugane, Trolladalen 30, 6856 Sogndal eller til epost:​ Iren.helene.meisterplass@norconsult.com, innan 14.01.2019.