Planforslaget legg til rette for 22 fritidsbustader.

Ved spørsmål til plandokumenta eller vidare prosess, tek du kontakt med eining for plan og næring.

Merknadar til planframlegget kan sendast skriftleg innan 17. august 2018 via skjema, pr. e-post til postmottak@sogndal.kommune.no eller til postboks 153, 6851 Sogndal.

Dokument: