sogndal.custompublish.com

Stenging av Åbergevegen

Åbergevegen vert stengt ved krysset Rutlindslid/Åbergevegen p.g.a. arbeid på leidningsnettet og utbetring av veg og fortau. Omkøyring via Kongabergvegen inntil vidare. Arbeidet vil pågå utover hausten, men ved endring av tilkomst vil ny beskjed bli sendt ut.