Moglegheita for automatisk freding av ståande bygningar frå tidsrommet 1537 til 1650 kom i samband med revisjon av kulturminnelova i 2000.

Før denne tid måtte alle bygningar frå denne tida fredast gjennom enkeltvedtak, jf. kulturminnelova § 15. I Sogndal gjeld dette Vigdalsloftet, Kvammeloftet og Hemrebui som i dag står på De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum.

Andre bygningar: