Brurepar som ønskjer vigsel utanom ordinær kontortid eller andre plassar enn på kommunehuset må betale alle meirkostnader knytt til det, dvs. reisekostnader, lønskostnader med kr 615,- pr time og ev. andre kostnader.