Minstesatsar for erstatningskrav biblioteket
Barnebok Prisar 2019
Barnebok 100
Vaksenbok 400
Lokalhistorisk materiale 400
Språkkurs 500
DVD 200
Musikk-CD 200
Tegneseriar 200
Tidsskrift (enkeltnummer) 100
Lydbøker Tilsvarande ny pris
Lydbok-CD 130
CD-ROM 400
PC-spel 200
WII og DS 350

 

Dersom ein lånar har betalt, for så seinare å levere inn att boka/materialet, får vedkommande refundert utgiftene med frådrag for eit gebyr på kr 100.