I biblioteket kan du lese aviser, tidsskrift og offentleg informasjon.

Biblioteket har eit godt tilbod innan lokal historie med lokalhistorisk arkiv og ei boksamling som omfattar heile fylket. Du kan lytte til musikk eller lydbøker, spele dataspel eller brettspel.

Biblioteket skal vere ein møteplass der du kan treffe vener eller nye menneske og du kan delta på dei mange arrangementa som biblioteket har gjennom året.

Biblioteket sine tenester er gratis.

 

Sogndal bibliotek har si eiga nettside