Sal av bossekker og bioposar m.m.
  Pris
Plastsekker pr rull 55
Bioposar pr rull 52
Restavfallsekker pr rull 55
Hundeposar pr rull 30
Korg til bioposar 48
Ekstra raud restavfallsekk - pr sekk 80

Kvar husstand får utlevert 2 rullar med bioposar og 1 rull med plastsekker pr. år.