Rolle Nanm e-postadresse Personleg vara e-postadresse
Leiar Jostein Aanestad jostein.aanestad@sogndal.kommune.no Harit Hagevik Marit.Hagevik@sogndal.kommune.no
Arbeidsgjevar - medlem Karin Johnsen Karin.Johansen@sogndal.kommune.no Marit Reppen Marit.Reppen@sogndal.kommune.no
Arbeidsgjevar - medlem Kjetil Sønnesyn Kjetil.Sonnesyn@sogndal.kommune.no Hadle Blikra Hadle.Blikra@sogndal.kommune.no
Arbeidstakar - medlem Frank Nymark franknym@gmail.com Tom Wergelend tomwer@skoppvekst.mail.onmicrosoft.com
Arbeidstakar - medlem Berit Røneid Berit.Roneid@sogndal.kommune.no    
Arbeidstakar - medlem Solfrid Dyrdal solfrid.borlaug.dyrdal@gmail.com Margrethe Isaksen margreteisaksen@hotmail.com