Utlendingar som skal jobba i Noreg må anten vera statsborgar i eit EU/EØS-land eller ha opphaldsløyve.

Nettstader med råd og informasjon som arbeidsinnvandrarar kan ha nytte av:

  • nyinorge.no er ein nettstad med grunnleggjande informasjon for arbeidsinnvandrarar og andre som er nye i landet. Informasjonen finst på norsk, engelsk, tysk, polsk og litauisk.
     
  • workinnorway.no er ein nettportal for utlendingar som treng råd og informasjon om jobbsøking, arbeidsliv og flytting. Portalen er laga i samarbeid mellom NAV, Arbeidstilsynet, Politiet, Skatteetaten og UDI.