Eigenbetaling for alarmtelefon Prisar 2019
Kostnad for eigenbetaling av alarmtelefon
Leige pr. månad 276 + 50 (leige av simkort)
Monteringsavgift 680