Konsert med Folk Flest

Laurdag 4.juli kl 20.00 spelar me konsert på Luster Bygdalag sitt arrangement: SOMMARKVELD VED LUSTERFJORDEN. ☀️☀️☀️
Her vil me spele ein konsert på ca 90 min, og me gledar oss til å framføre mange nye sangar for dykk!! Lyd/Lys: Øyre lyd.
"Billettane" blir lagde ut fyrstkomande tysdag 9. juni på fylgjande stader:
COOP-SKJOLDEN, JOKER-LUSTER OG BESTAOS BESTE-GAUPNE. Det er og høve til å bestille "billettar" pr. tlf på: 57 68 54 82. (I staden for billettar blir det lagt ut lister på utsalgsstadane, der publikum skriv seg på med NAVN OG TLF. NR).
Frå 15.juni blir det opna for arrangement med inntil 200 personar der smittevernreglane må fylgjast. Det blir difor satt opp stolar med minimum 1 meters avstand og det vil bli lagt til rette for bruk av Antibac ved inngang og utgang.
Servering av div. frå: Lustrabui
NB! KUN 200 "BILLETTAR"

: Ekservollen
Tid: lrdag 4. juli 20:00
Kulturarrangement
https://www.facebook.com/photo?fbid=102342...