Luster - Open kafe for pensjonistar

Pensjonistar og pårørande VELKOMNE!

Arrangør: LUSTER RØDE KORS BESØKSTENESTE
: Luster omsorgssenter
Tid: onsdag 29. april 16:00