Gaupne - Open kafe for pensjonistar

Pensjonistar og pårørande VELKOMNE!

Arrangør: LUSTER RØDE KORS BESØKSTENESTE
: Gaupne omsorgssenter
Tid: tirsdag 26. mai 17:00