Gratiskonsert - Hjartebank Sogndal og omegn

Hjartebank er ei hyllest til frivillig innsats, og med
1 million kroner ønskjer vi å bidra til gode prosjekt i Sogndal
og omegn. Lag og foreiningar kan søkje støtte på spvhjertebank.no
Søknadene blir vurdert av ein lokal jury, og vinnarane
blir annonsert under ein stor gratiskonsert
i Sognahallen 26. september.

Arrangør: SPAREBANKEN VEST
: Sognahallen
Tid: torsdag 26. september 18:00
Alle
https://spvhjertebank.no/sted/sogndal/3107