Administrasjonsutvalet gjer vedtak innan dei rammer og retningsliner som følgjer av lov, reglement eller vedtak i kommunestyret/formannskapet, m.a.:

  • vedta reglement/retningsliner innafor arbeidsområdet, m.a. tilsetjingsreglement, arbeidsreglement, permisjonsreglement, fleksitidsreglement og retningsliner for velferdstiltak
  • gjere vedtak i saker der desse reglementa legg kompetanse til administrasjonsutvalet
  • tilsetje kommunalsjef eller leiar for støtte- eller tenesteeining i saker der dei tilsette sine organisasjonar er usamd i rådmannen sitt framlegg til vedtak¨
  • gjere vedtak om uravrøysting på forslag til tariffavtaler som er inngått sentralt
  • vedta lokale tariffavtaler m.m.
Administrasjonsutvalet representerer kommunen i forhandlingar med arbeidstakarorganisasjonane. Forhandlingsansvaret kan delegerast til rådmannen. Administrasjonsutvalet kan også delegere anna mynde til rådmann innan nærare fastlagde rammer og retningsliner.
 
Rolle Namn Parti Tel E-post
Leiar Jarle Aarvoll (Ap) AP/SP/KrF/SV 90822420 jarle.aarvoll@sogndal.kommune.no
vara Jostein Flatland(Krf) AP/SP/KrF/SV 48280831 jflatlan@online.no
Nestleiar Laura Kvamme (Sp) AP/SP/KrF/SV 91363327 laurakv@online.no
Vara Vibeke Johnsen (Sv) AP/SP/KrF/SV 95899022 Vibeke.j@online.no
Medlem Karin Vikane (H) Fellesliste H/Frp/V 90183649 karin.vikane@gmail.com
Vara Eva Ramstad (V) Fellsliste H/Frp/V 99227222 evaramstad@online.no
Tilsetterepr. Siv Laila Eriksen Fagforbundet 90041129 Siv-Laila.Eriksen@sogndal.kommune.no
Vara Solfrid Aaberge Fagforbundet 97003295 solfrid.aaberge@sogn.no
Tilsetterepr. Henning Nornes Utdanningsforbundet   Henning.Nornes@sogndal.kommune.no
Vara Roar Erlandsen Utdanningsforbundet 57674668 Roar.Erlandsen@sogndal.kommune.no