Rådmann: Ole Gunnar Krakhellen - Organisasjonskart tekniske tenester

Kommunalsjef oppvekst: Tone Bakke - Organisasjonskart oppvekst

Kommunalsjef stab og støtte: Reidun Sørestrand Hågvar - Organisasjonskart stab og støtte

Kommunalsjef velferd Jon Tvilde - - Organisasjonskart helse, omsorg, velferd

Kommunalsjef helse og omsorg Anita Foss Midlang - Organisasjonskart helse, omsorg, velferd

Kontaktinformasjon rådmannsgruppa