Ved Våtevik bru vil vegstenginga verte forlenga med 1 dag frå

12 juni til 13 juni. 

Haukareid bru i Sogndal vert stengt frå og med

13 juni til og med 21 juni

på grunn av vedlikehaldsarbeid på brua.

Det vil vere mogeleg komme fram til brua frå begge sider, enten via RV 5 Fjærlandsvegen eller via FV 211 Dalavegen.