Hovudinngangen har adressa Plassen 2. Legesenteret finn du i 1. etasje.  Dei andre tenestene er i 2. etasje. Frå før er heimetenestene å finne i 1. etasje.

Rus og psykiatritenesta har inngang med adresse Plassen 6, sjå skilt ved hovudinngangen. Sjukeheimen fordeler seg i 2. og 3. etasje. Besøkande til Prestahagen, Plassen 2, går igjennom hovedinngangen.   

Telefonnummer er som før. Du kan parkere i kjellaren, eller ein anna offentleg parkeringsplass i nærleiken.