Arbeida er venta å vere ferdig i siste del av september.

Gåande kan nytte gangstien frå Rutlinslid til Kongaberg, merka med blå strek på kartet.
For køyrande vert det omkøyring via Åbergevegen og Rutlinslid.

Vegstenging Kongabergvegen august 19

(Klikk på biletet for å få opp større kart)