Konsernsjefen i KLP Sverre Thorsnes orienterte om resultat og framtidsperspektiv for selskapet.

Innovasjon Norge fortalde om prosjektet Næringsvennleg region og Fosen regionråd om sine erfaringar frå prosjektet.

Møteprotokoll

Presentasjonar:
Status KLP - resultat og framtidsperspektiv
Næringsvennlig region ved Innovasjon Norge og næringsnettverket i Sogn

Møteinnkalling

Vedlegg: Søknad frå Visit Sognefjord og presentasjon