Namn  Stilling Telefonnummer  E-postadresse
Sogn PPT Sentralbord 45 97 80 80 postmottak.ppt@sogndal.kommune.no
Anne Haugen Hov Logoped 459 73 976 anne.haugen.hov@sogndal.kommune.no
Bodil Skjerven Brennesvik Spesialpedagog 404 34 805 bodil.skjerven.brennesvik@sogndal.kommune.no
Britt Skjæret  Spesialpedagog 415 30 630 britt.skjeret@sogndal.kommune.no
Elise Aardal  Ped.psyk.rådgjevar 415 30 601 elise.aardal@sogndal.kommune.no
Gunn Kirsten Fondenes Ped.psyk.rådgjevar 415 30 710 gunn.kirsten.fondenes@sogndal.kommune.no
Hildegunn Høgheim Ped.psyk.rådgjevar 458 79 725 hildegunn.hogheim@sogndal.kommune.no
Ina Smørdal Logoped 404 10 962 ina.smordal@sogndal.kommune.no
Inger Årdal Spesialpedagog  901 21 693 inger.ardal@sogndal.kommune.no
Ingvild Kjerstad  Logoped 458 797 24 ingvild.kjerstad@sogndal.kommune.no
Kari Alme Spesialpedagog 488 66 362 kari.alme@sogndal.kommune.no
Karin Uglum Leiar 481 32 787  karin.uglum@sogndal.kommune.no
Kirsten Eikeland Spesialpedagog  415 30 708 kirsten.eikeland@sogndal.kommune.no
Mari Horstad Spesialpedagog 989 08 562 mari.horstad@sogndal.kommune.no
May Lisbeth Uglane Merkantil 458 79 726 may.lisbeth.uglane@sogndal.kommune.no

                  Epost må ikkje nyttast til meldingar om helseopplysningar, medisin, personnummer og liknande.