Vedlikehaldet omfattar: køyrebane,bankettar, skråningar og dreneringssystem.

Drift og vedlikehaldet kan omfatte:

  • feiing og reinhald
  • fjerning av boss
  • klipping av vegetasjon
  • vegoppmerking og skilting
  • brøyting og strøing om vinteren
  • asfaltering

Meldetelefon veg (vintervedlikehald) 95 75 18 76 - send gjerne SMS.