Gebyr for handsaming av konsesjon- og delingssaker
Konsesjons-/delingssak Pris
Søknad om deling etter §12 i jordlova 2.000
Søknad om konsesjon 5.000