Eining

Telefon

Vakttelefon Sogn barnevern - kontortid 97 50 60 95
Barnevernsvakta - utanom kontortid 400 22 988

Pleie og omsorg

57 62 98 00

Feil med straumtilførsel - Sognekraft

57 69 86 02

Meldetelefon veg
  Send gjerne SMS!  [Gjeld vintervedlikehald]

 95 75 18 76

Brannvakt - Vakthavande overbefal

48 29 69 29

Kreftkoordinator

99 28 62 29

Viltvakttelefonen

99 28 60 74