Rådet fekk orientering om det regionale programmet for barnehage- og skuleutvikling.
Partnarskapsavtalen for fleire læreplassar vart signert i møtet.
Dokument og presentasjonar frå møtet finn du under.

Møteprotokoll

Presentasjonar:
System for styrka læring ved programleiar Claus Røynesdal
Fleire læreplassar: LO Sogn og Fjordane ved Nils P. Støyva og Sogn regionråd ved leiar Petter Sortland
Film om Highsoft

Møteinnkalling 
Dagsorden (endra)

Vedlegg:
Årsmelding og rekneskap 2015 - framlegg
Handlingsplan samferdsle 2016 -framlegg
Samferdsleplan for Sogn regionråd 2016-2018