Møte i Sogn regionråd:
10. februar, Bergen
8. april, Vik
12. mai, Årdal
17. juni, Luster
16. september, Lærdal
28. oktober, Leikanger
9. desember, Høyanger

Felles formannskapsdag - regionalplan for Sogn regionråd:
30. september, Sogndal

Felles møtedag for interkommunale selskap og aksjeselskap (representantskap og generalforsamling): 
22. april
21. oktober

Tidlegare møtedokument

Møteplan for 2017