Mandatet for felles utgreiing er politisk vedteke i kommunane og i Sogn regionråd 5.12.2014. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.
Telemarksforsking  har gjennomført utgreiinga på oppdrag frå Sogn regionråd.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Telemarksforsking gjennomfører utgreiinga på oppdrag frå Sogn regionråd. Prosjektleiar er Bent A. Brandtzæg.

På oppdrag frå prosjektgruppa/regionrådet er seks alternativ utgreidd:

  1. Alle kommunane i Sogn regionråd
  2. Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal, Luster, Årdal, Lærdal og Aurland
  3. Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal, Luster og Lærdal
  4. Sogndal, Leikanger og Luster
  5. Årdal, Lærdal og Aurland
  6. Høyanger og Balestrand

Rapporten frå Telemarksforsking var ferdig 15. oktober. Nokre av kommunane i Sogn regionråd har også andre alternativ som vil bli utgreidd.

Oversikt over dokument:
Notat til Formannskapet - kommuereform og økonomiske følger
Pressemelding Kommune- og regionreform
Underskreven intensjonsavtale Balestrand, Leikanger, Sogndal  og Vik kommune
Utkast til intensjonsavtale 21.01.2016
Innlegg rådmann Olve Fossedal 20.01.2016
Kommunereforma og fellesnemnda 20.01.2016
Oppsummering frå felles formannskapsmøte 30.oktober 2015
Saksframlegg (Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar) til formannskap og kommunestyret 12.november 2015 PDF document ODT document
Nytt framlegg til framdriftsplan 12.10.2015
Ny framdriftsplan frå Sogn regionråd
Endeleg rapport frå Telemarksforsking
Sogn regionråd sitt mandat fro utgreiingsarbeidet