Sogndal kommune, ved rådmann, er ansvarleg datahandsamer for kommunen si handsaming av personopplysningar. Der det daglege ansvaret ligg til andre, kjem dette fram under kvart enkelt punkt. Erklæringa inneheld opplysningar du har krav på når det vert samla inn opplysningar på nettstaden vår(personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om korleis vi handsamar personopplysningar (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Informasjon om personvernombod