Regional transportplan og ROS-analyse innan akuttmedisin var blant sakene i rådsmøtet. 

Rådet fekk orientering om prosjektet bærekraftig reisemål, prosess for prehospitale tenester i Helse Førde og samarbeid om kommunepsykologar. 

Presentasjonar: 
Masterplanutvikling for reiselivssatsinga i Sogn
Prosess prehospitale tenester
Samarbeid om kommunepsykologar 

Møteprotokoll

Møteinnkalling

Vedlegg sak 13/17: Regional transportplan - planforslag, RTP-handlingsprogram, forslag til gå- og sykkelstrategi, samferdsleplan Sogn regionråd og handlingsplan 
Vedlegg sak 17/17 Orienteringssaker

Dokument omdelt i møtet:
Sak 16: Retta vedlegg til budsjettramma
Sak 17: Styresak med vedlegg Mandat for prosjekt prehospitale tenester