Møteinnkalling
Møteprotokoll

Presentasjon:
Sogneprodukt

Vedlegg:
Hjelpemiddelformidling: høyringsbrev og høyringsrapport

Regionrådet deltok på entreprenørskapsmessa for ungdomsskuleelevane i regionen.

Etter regionrådsmøtet arrangerte Tankesmien Agenda i samarbeid med Sogn regionråd arbeidsmøte om distriktsutvikling.