Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste

Mange av sakene som blir behandla i offentleg sektor gjeld enkeltpersonar. Saksinformasjon som gjeld ein privatperson kan dermed lett kome til å dukke opp når ein søkjer på Internett, kanskje med heilt andre søkjekriterium, og heilt andre mål for søkinga. Sogndal kommune vel å verne postlistene slik at personvernet ikkje blir skadelidande. Postlista vert derfor liggande i 6 månader, og det er berre mogleg å søkje i postlista til Sogndal kommune med vår eigen søkemotor.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: Kjell Tokvam AS
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Nærings- og kulturavdelinga
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Nærings- og kulturavdelinga
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: Rektorgruppa, utdanningsforbundet
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Merethe Relling Trettenes
19/4264-1 Tenestebevis
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Reidun Sørestrand Hågvar
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Tor Eirik Stadheim
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Statens vegvesen
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Åshild Bøyum
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Sjøkanten båtforening
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Norane Båtlag
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Arnor Foss, Knut Johan Almås
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Marianne Supphellen
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Renate Næss Yndesdal
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
19/4168-4 Tenestebevis
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Renate Næss Yndesdal
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Solveig Torgersen
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Robel Nigusse Mahari
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Cato-Alexander Jordalen
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Den norske jordmorforening
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Amathea Hordaland / Sogn og Fjordane
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Kjell Magnar Lerum
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Christien Leighs Recovalenscenthjem
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Christien Leighs Recovalenscenthjem
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Stiv kuling arkitekter
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Securance
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Securance AS
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Securance AS
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Securance AS
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Securance
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Securance AS
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Securance
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Securance
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Securance AS
Dato: 18.09.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Securance
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Securance
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Securance AS
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Securance
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Securance AS
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Securance AS
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Securance AS
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Securance AS
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Securance
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Securance
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Securance AS
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Securance AS
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Securance
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Securance
Dato: 18.09.2019 - Avsendar: Per Hilleren